viagra suomi cialis kopen viagra pillen cialis prijs kamagra bestellen priligy bestellen viagra bestellen viagra pil levitra kopen kamagra oral jelly viagra apotheek cialis kopen viagra prijs viagra pris viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige

   ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Δεκέμβριος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Εκλογές 2014


Έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων


Κέντρα διά βίου μάθησης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Ψαχνά, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                               Αριθ. Απόφ.: 49

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ    Αριθ. Πρωτ. : 15489ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ( άρθρο 59 Ν. 3852 / 2010) »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων

Αφού έλαβε υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)

· Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

· Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία

· Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (υπ’ αριθμ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 2891/15-3-2013( ΦΕΚ 630/Β΄/20-3-2013) και θέμα: « Αποτελέσματα της Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της χώρας - ΦΕΚ 699/20-3-2014 τεύχος Β’) για τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.067 κατοίκους.

· Το γεγονός ότι ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων έχει δύο (02) Δημοτικές Ενότητες.

· Την υπ’ αριθμ. 43 / 30565/6-8-2014 εγκύκλιο ΥΠΕΣ

· Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.(ΦΕΚ 1358/τ΄Β/16-6-2011 )

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1). Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων , με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, , ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως 28-2-2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

Α). Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κo Χασάνδρα Νικόλαο του Σταύρου , στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών θεμάτων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Γραφείων Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, του Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας, του Γραφείου Προμηθειών και του Γραφείου Ταμείου.

ii. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους , καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την λειτουργία των αντίστοιχων γραφείων του οικονομικού τμήματος (εκτός από τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών).

- Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του τμήματος διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

- την εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ,

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια,

- Την εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος ΄΄ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ΄΄ ,

- τα θέματα του ΤΕΙ

- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

- Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

- Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

- Θέματα Πολιτισμού

- τις αρμοδιότητες του πολιτισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

- Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Ράζο Ιωάννη του Νικολάου , στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων , και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

- Την εποπτεία του Γραφείου Κίνησης

- Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών οχημάτων και εργαλείων του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Κιαπέκο Νικόλαο του Ιωάννη , στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Επιπλέον μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων:

- την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Μεσσαπίων

- Της αγροτικής οδοποιϊας στα όρια της δημοτικής ενότητας Μεσσαπίων.

- την επίβλεψη των έργων και των χώρων πρασίνου

- Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Κορώνη Πέτρο του Χαραλάμπους, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Διρφύων:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Διρφύων.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Διρφύων.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Διρφύων.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Διρφύων.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Διρφύων.

ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Διρφύων.

η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Διρφύων και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο ή με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

- Της αγροτικής οδοποιϊας στα όρια της δημοτικής ενότητας Διρφύων.

- την επίβλεψη των έργων και των χώρων πρασίνου της δημοτικής ενότητας Διρφύων.

- Το γραφείο κίνησης των οχημάτων που βρίσκονται στα όρια της δημοτικής ενότητας Διρφύων

2). Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3) . Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Χασάνδρας Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Ράζο Ιωάννη.

5). Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ψαχνά, 13 Ιουλίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                        Αριθ. Απόφ.: 95

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ               Αριθ. Πρωτ. : 12139

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός νέου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4, 58 και 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α´/7-6-2010),

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α´/22-11-2010 - διόρθ. σφάλμ. στο ΦΕΚ 209/Α´/10-12-2010),

3. Την υπ’ αριθμ. 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

4. Την υπ’ αριθμ. 49/15489/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων,

5. Την υπ’ αριθμ. 93/11952/9-7-2015 απόφαση Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων περί αποδοχής παραίτησης του Αντιδημάρχου Νικολάου Χασάνδρα του Σταύρου και απαλλαγής του από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τού είχαν ανατεθεί με την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 49/15489/1-9-2014 απόφαση,  

6. Την υπ’ αριθμ. 22620/4827/3-6-2011 (ΦΕΚ 1358/Β´/16-06-2011) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 49/15489/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων, ορίζοντας ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου, κ. Νικολάου Χασάνδρα του Σταύρου, και ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών χωρίς αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Παναγιώτη Ματράκα του Χαραλάμπους, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι από 13-7-2015 έως 28-2-2017, μεταβιβάζοντάς του τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1). Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και τον έλεγχο όλων των γραφείων του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1358/Β´/16-6-2011), καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων, χρηματικών καταλόγων και αποφάσεων (πλην χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, εκθέσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, εκκαθάρισης δαπανών, συμφωνητικών, διακηρύξεων και αποφάσεων ανάθεσης προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών) που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, καθώς και την υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων (διάθεση πιστώσεων της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006).

2). Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3). Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό της καλής λειτουργίας του τομέα Παιδείας και Αθλητισμού και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και απόφασης.

4). Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο νέος Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Ματράκας του Χαραλάμπους, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Ράζο του Νικολάου.

5). Κατά τ’ άλλα, ισχύει η υπ’ αριθμ. 49/15489/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων, ενώ σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στον παραιτηθέντα Αντιδήμαρχο, κ. Νικόλαο Χασάνδρα του Σταύρου, και δεν μεταβιβάζονται με την παρούσα στο νέο Αντιδήμαρχο, κ. Παναγιώτη Ματράκα του Χαραλάμπους, ασκούνται εκ του νόμου από το Δήμαρχο.

6). Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, καθώς και στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια.

 

Ο Δήμαρχος

Διρφύων-Μεσσαπίων

 

 

Γεώργιος Ψαθάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ψαχνά,  8 Ιουνίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                             Αριθ. Απόφ.: 78

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ    Αριθ. Πρωτ. : 7422

 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχων λόγω παραίτησης και τροποποίηση αποφάσεων ορισμού Αντιδημάρχων».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4, 58 και 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α´/7-6-2010),

2. Την υπ’ αριθμ. 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

3. Τις υπ’ αριθμ. 49/15489/1-9-2014 και 95/12139/13-7-2015 αποφάσεις  Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων,

4. Την υπ’ αριθμ. 75/7281/7-6-2016 απόφαση Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων περί αποδοχής παραίτησης των Αντιδημάρχων, κκ Νικολάου Κιαπέκου και Ιωάννη Ράζου, και απαλλαγής τους από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους είχαν ανατεθεί με την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 49/15489/1-9-2014 απόφαση, 

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 525/Β´/2-3-2016) όπως ισχύει,

 

Αποφασίζουμε

 

1). Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 49/15489/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων, ορίζοντας αντικαταστάτες των παραιτηθέντων Αντιδημάρχων, κκ Νικολάου Κιαπέκου και Ιωάννη Ράζου από 8-6-2016 και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας μέχρι 28-2-2017, ως ακολούθως:

α). Ορίζουμε Αντιδήμαρχο, χωρίς αμοιβή, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης, κ. Βασιλείου-Γλυκού Μαρία του Ανάργυρου, για την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου, την εποπτεία, την ευθύνη, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του Γραφείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Απασχόλησης και Τουρισμού, του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης, Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων (ΦΕΚ 525/Β´/2-3-2016).

β). Ορίζουμε Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης, κ. Σπαθή Αντώνιο του Κωνσταντίνου, για την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου, την εποπτεία, την ευθύνη, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας Ζωής και Ανακύκλωσης, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων (ΦΕΚ 525/Β´/2-3-2016).

γ). Η τέλεση των πολιτικών γάμων στην Δ.Ε. Μεσσαπίων, θα γίνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ματράκα Παναγιώτη.

2). Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 95/12139/13-7-2015 απόφαση Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων σχετικά με την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και το συντονισμό της καλής λειτουργίας του τομέα Παιδείας και Αθλητισμού και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και απόφασης, και οι εν λόγω αρμοδιότητες μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση, στην Αντιδήμαρχο κ. Βασιλείου-Γλυκού Μαρία.

3). Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Ματράκας του Χαραλάμπους, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Βασιλείου-Γλυκού Μαρία.

4). Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 49/15489/1-9-2014 και 95/12139/13-7-2015 αποφάσεις Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων, ενώ σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στους παραιτηθέντες Αντιδημάρχους και δεν μεταβιβάζονται με την παρούσα στους νέους  Αντιδημάρχους, ασκούνται εκ του νόμου από το Δήμαρχο.

5). Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων αυτού, όπως επίσης στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

 

 

Ο Δήμαρχος

Διρφύων-Μεσσαπίων

 

 

Γεώργιος Ψαθάς